Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

HĐND huyện Cao Lộc khai mạc kỳ họp thứ năm

Thứ Hai, 18/12/2017 - 14:18

   Ngày 18/12/2017, HĐND huyện Cao Lộc khoá XX đã khai mạc kỳ họp thứ 5. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện.
 

   Năm 2017, tất cả các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt, trong đó 3/17 chỉ tiêu vượt và 14/17 chỉ tiêu đạt. Cơ cấu nông nghiệp có sự chuyển dịch, xây dựng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap gắn với xây dựng thương hiệu tiến tới liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Tổng thu ngân sách đạt trên 125%. Kết quả thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 có 5 nhiệm vụ hoàn thành tốt còn 1 nhiệm vụ  là hoàn thành và 1 nhiệm vụ chưa hoàn thành liên quan đến chỉnh trang đô thị và dự án khuôn viên cây xanh thị trấn Đồng Đăng.
 

   Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh năm 2018 huyện cần phát huy các tiềm năng thế mạnh tập trung xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt 3 chương trình lớn mà BCH đảng bộ tỉnh đưa ra trên địa bàn tỉnh. Tích cực chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá; đẩy mạnh xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn; tập trung bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; kết hợp phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm an ninh quốc gia.

Đặng Ân

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn