Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

HĐND tỉnh thông qua nghị quyết quy định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 15/12/2017 - 16:53

   Tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, các đại biểu HĐND tỉnh đã đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025.

 

   Với tinh thần nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm về các nội dung quy định trong tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí cao với những kiến nghị tại báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, cụ thể: Hỗ trợ 150 triệu đồng/phòng học đối với phòng học được xây dựng mới của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và hỗ trợ thu nhập cho giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập hằng tháng với một khoản thu nhập bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng/năm (so với mức đề xuất ban đầu là hỗ trợ một khoản thu nhập bằng 30% mức lương cơ sở/người/tháng  và không quá 9 tháng/01 năm). Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và giáo viên hợp đồng giảng dạy. Hình thức hỗ trợ sẽ được thực hiện chi trả trực tiếp cho giáo viên.

 

   Việc tỉnh quan tâm xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập, góp phần đáp ứng nhu cầu đưa trẻ đến trường của nhân dân và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong thời gian tới.

 

VH

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn