Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Thứ Năm, 14/12/2017 - 15:30

   Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 13/12/2017 Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đến toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú của cơ quan.

 

   Tại Hội nghị, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ đã quán triệt những nội dung cơ bản của 04 Nghị quyết Hội nghị Trương ương 6 khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

 

   Việc tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị Trương ương 6 khóa XII nhằm giúp đảng viên và quần chúng ưu tú nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực chuyên môn và hoạt động của cơ quan, thông qua đó tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan.

Các đồng chí tham dự Hội nghị sẽ viết bài thu hoạch kết quả học tập các Nghị quyết trên.

 

Quốc Khánh

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn