Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Nghiệm dự kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Lộc Bình

Thứ Năm, 14/12/2017 - 14:18

   Ngày 14/12/2017 HĐND huyện Lộc Bình khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ năm, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp. Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Lộc Bình dự kỳ họp.

 

   Báo cáo của UBND huyện tại kỳ họp cho thấy năm 2017, kinh tế có hướng tăng trưởng khá, trồng rừng vượt kế hoạch đề ra, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu tăng bình quân 9,78% (đạt 81,5%), chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. HĐND huyện đã thảo luận về 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2018.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp  

 

   Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá huyện đã bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh triển khai các nhiệm vụ 2017, huyện đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, có các mô hình sản xuất hàng hoá với một số sản phẩm đặc sản. Đồng chí chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện cần quyết tâm cao, không được chủ quan, thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2018. Đặc biệt lưu ý chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, khắc phục cho được các hạn chế, yếu kém năm 2017. Đồng chí cũng thông tin các nội dung cơ bản của kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh.

   Kỳ họp HĐND huyện sẽ thông qua 04 nghị quyết và bế mạc vào chiều ngày 15/12/2017.

Đặng Ân

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn