Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra nội dung chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2030

Thứ Năm, 30/11/2017 - 11:52

   Ngày 23/11/2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra và nhất trí với nội dung Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2030. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI trình các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận để biểu quyết thông qua.

 

   Theo dự thảo nghị quyết, Chính sách hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2018-2030. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 100% tiền giao đất, cho thuê đất trong thời gian sử dụng đất thực hiện dự án. Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 100% tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với việc xây mới mới hoặc cải tạo, nâng cấp chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh nhưng không quá 600 triệu đồng/chợ; các hạng mục chính của chợ được hỗ trợ xây dựng là đầu tư xây dựng mới chợ, đầu tư cải tạo, nâng cấp chợ và hỗ trợ xây dựng đường giao thông ngoài chợ với các mức hỗ trợ từ 33%-55% giá trị đầu tư.

 

  Với việc xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn theo Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư từ các nhà đầu tư để tổ chức đầu tư xây dựng chợ tại các khu vực nông thôn của tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa còn thấp; phấn đấu đến năm 2030 sẽ hình thành thêm 38 chợ nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã, cụm xã, hình thành các thị tứ có chợ hoạt động thường xuyên, nâng cao hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa khu vực nông thôn, góp phần thúc đẩy đời sống khu vực nông thôn phát triển.

VH

 

 

Xem tin theo ngày
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn