Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Ba, 28/11/2017 - 11:11

   Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn, trong các ngày 21/11, 23/11 và 27/11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì các buổi họp. Dự họp có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Dân tộc; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan của UBND tỉnh.

 

   Nội dung Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức, phối hợp thẩm tra trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020; Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2030.

 

   Thảo luận tại các buổi họp, các đại biểu đều cơ bản đồng tình, nhất trí với dự thảo báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do lãnh đạo các cơ quan liên quan trình. Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị các cơ quan tiếp thu như đối với báo cáo về tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017, nhiệm vụ năm 2018, thông tin số liệu báo cáo cần thống nhất, nhận định cập nhật bổ sung một số chính sách sâu hơn, rà soát các văn bản để tham mưu điều chỉnh, bổ sung, ban hành kịp thời; đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị chỉnh sửa dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng thể thức và quy trình quy định.

 

   Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, các báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh xây dựng trình kỳ họp 6 HĐND tỉnh sẽ được xây dựng nội dung ngắn gọn, chỉ rõ những vấn đề đồng tình, chưa đồng tình, kiến nghị với các cấp, ngành và thể hiện rõ chính kiến và tính phản biện độc lập cao. Đồng thời, các nội dung phản biện, kiến nghị của Ban nêu ra trong báo cáo sẽ được các thành viên xem xét đưa ra thảo luận tại kỳ họp.

 

                                      Kim Chi

 

 

Xem tin theo ngày
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn