Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ Ba, 28/11/2017 - 11:07

   Trong các ngày 20,21,23 và 26/11/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND khóa XVI, đã họp với các ngành liên quan để thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI. Tham dự có đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó chủ tịch Thường trực HDDND tỉnh. Đồng chí Triệu Quang Huy, trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì hội nghị.

 

   Tại kỳ họp này, Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiệm thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết gồm: 05 báo cáo về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản trên địa bàn; 15 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế, ngân sách.

   Tại các cuộc thẩm tra,thành viên của Ban Ngân sách - Kinh tế bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, đã được cac cơ quan soạn thảo chuẩn bị một cách chặt chẽ, khoa học. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, tham gia làm rõ hơn về kết quả trong báo cáo phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, nhất là về môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh, các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp...

 

   Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị các cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo xem xét về nội dung, bố cục, tính pháp lý của các văn bản; đồng thời tham gia cho ý kiến và đề nghị các cơ quan soạn thảo giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề trong công tác điều chỉnh các quy hoạch để đảm bảo tính bền vững và lâu dài; xem xét, tính toán, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ giao chỉ tiêu kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công trung hạn; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới đảm bảo tính khả thi cao trong quá trình triển khai thực hiện.

   Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết và hoàn thiện các báo cáo thẩm tra trước khi trình kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh sắp tới.

 

Dương Tùng Lâm

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn