Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Thứ Ba, 28/11/2017 - 10:59

   Thực hiện quy định của Luật, chuẩn bị kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; ngày 23/11/2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp thẩm tra tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

   Các ý kiến thảo luận xoay quanh tập trung vào kết quả đạt được về các lĩnh vực văn hóa - xã hội, hạn chế yếu kém và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới (nêu một vài vấn đề cụ thể, trọng tâm). Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo; tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, an toàn vệ sinh thực phẩm. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch; tổ chức tốt các ngày Lễ lớn năm 2018. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản.

 

Hồng Oanh

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn