Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Hoạt động giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2017

Thứ Ba, 21/11/2017 - 13:46

   Trong năm 2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh thực hiện hoàn thành 4 cuộc giám sát chuyên đề về tình hình triển khai xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình nước sinh hoạt tập trung theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 và Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ’’; Giám sát về tình hình, kết quả thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống cấp điện nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2017; Giám sát về tình hình, kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2013-2017 trên địa bàn tỉnh; Giám sát về tình hình, kết quả công tác quản lý, sử dụng và hoạt động của đội ngũ nhân viên thú y, nhân viên khuyến nông cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2008-2017.

 

    Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng tiến hành 2 cuộc khảo sát về tình hình triển khai thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; và khảo sát một số kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực Ban phụ trách về điện nông thôn, phương thức sản xuất, một số chính sách...Trong quá trình thực hiện chương trình, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện khảo sát, giám sát tại 29 dự án tại 33 xã và 11 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

   Sau khi kết thúc các cuộc giám sát, Ban đã có báo cáo kết quả giám sát gửi các cơ quan, đơn vị theo quy định. Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Ban đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục những hạn chế và giải quyết các kiến nghị nêu trong báo cáo, nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Từ thực tế hoạt động khảo sát, giám sát, Ban đã thu thập, tổng hợp được nhiều thông tin phục vụ cho công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

 

Vương Huy

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn