Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hồng Thái, huyện Bình Gia

Thứ Sáu, 10/11/2017 - 16:49

   Ngày 10/11/2017, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Hồng Thái, huyện Bình Gia. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Chủ tịch thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2017, mục tiêu nhiệm vụ 2018.

  

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

  

   Kỳ họp sẽ miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh, xem xét, thảo luận vào 41 báo cáo, tờ trình, đề án của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp; thông qua 23 nghị quyết. Dự ước tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%, thu nhập bình quân đầu người đạt 34,8 triệu đồng, công tác an sinh xã hội được quan tâm, tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cử tri xã Hồng Thái đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng đường huyện vào trung tâm xã kiên cố để nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa thuận tiện, đầu tư củng cố hệ thống thủy lợi đảm bảo chủ động nước sản xuất nông nghiệp.

 

   Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm và lãnh đạo các sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, lãnh đạo huyện Bình Gia đã trả lời, giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri.

 

Đặng Ân

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn