Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Giấy mời dự phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, xả thải ra môi trường tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 09/11/2017 - 10:02

GIẤY MỜI HỌP

 

Thực hiện Kế hoạch số 544/KH-HĐND ngày 30/10/2017 về tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh để nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng các cơ quan liên quan giải trình về công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, xả thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thành phần dự họp:

- Thường trực HĐND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.

- Phó Trưởng Ban HĐND tỉnh.

- Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh.

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì giải trình và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia giải trình.

- Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; các trưởng, phó trưởng phòng; chuyên viên phòng Tổng hợp.

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Ðài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng Sơn, Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn (dự và đưa tin).

2. Thời gian: Từ 8 giờ 00’, ngày 17 tháng 11 năm 2017.

3. Địa điểm:  Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn