Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Giấy mời dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, TP năm 2017

Thứ Tư, 08/11/2017 - 14:31

GIẤY MỜI

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố năm 2017

 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố năm 2017, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN MỜI DỰ

1. Thường trực HĐND tỉnh;

2. Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

3. Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh;

4. Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh;

5. Tổ trưởng các Tổ đại biểu;

6. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND-UBND huyện, thành phố;

7. Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Phó Chánh Văn phòng; Trưởng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên các phòng của Văn phòng HĐND tỉnh;

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh và huyện, thành phố trong năm 2017; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; khó khăn vướng mắc; các kiến nghị đề xuất.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ 14 giờ 00’ ngày 16/11/2017.

2. Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND tỉnh (Tầng 2).

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời các đồng chí trong thành phần đến dự hội nghị theo thời gian và địa điểm trên.

(Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố gửi danh sách đăng ký đại biểu tham gia hội nghị về Văn phòng HĐND tỉnh trước ngày 13/11/2017 - Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh, điện thoại 0912263141; 0253.882 555).   

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn