Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thường trực HĐND tỉnh giám sát về tình hình thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 02/11/2017 - 08:02

   Ngày 27/11/2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2015 đến nay; tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch và các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.

 

   Đoàn giám sát đã đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật liên quan các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh. Trong điều kiện Văn phòng Đăng ký đất đai mới được hợp nhất từ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố (Văn phòng chính thức hoạt động từ ngày 01/10/2015) được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường về thời gian rút ngắn so với quy định trung bình 40%; cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt 82,4 % diện ích cần cấp; công tác phối hợp trao hơn 139 nghìn Giấy chứng nhận đến tay người sử dụng đất; công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, việc niêm yết công khai và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết các thủ tục hành chính được công khai, đảm bảo đúng theo quy định...       

 

   Bên cạnh những kết quả đạt được, trong triển khai thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn một số còn hạn chế như: Công tác phối hợp giữa các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn chưa đồng bộ; số Giấy chứng nhận đã ký chưa trao cho người sử dụng đất còn tồn là khá cao; tinh thần, trách nhiệm của một số công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ chưa cao, nhất là trong việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận; công tác thanh tra, kiểm tra hạn chế; công tác tuyên truyền đến với người dân về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh chưa được rộng rãi dẫn đến việc người dân có ý kiến, thắc mắc, kiến nghị; về trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu công tác.

 

   Để thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh đạt kết quả hơn nữa, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quan tâm chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố Lạng Sơn sớm kiện toàn ổn định bộ máy Văn phòng; tập trung công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; tiếp tục đổi mới, cải tiến, tính phù hợp, đồng bộ thuận lợi cho người dân trong công tác tiếp nhận hồ sơ, đăng ký đất đai theo quy định; tập trung giải quyết những vấn đề còn hạn chế như: trao Giấy chứng nhận, khắc phục trả hồ sơ chậm, rà soát công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát tờ rơi đến với người dân; trú trọng công tác kiểm tra, thanh tra và công tác sơ kết, tổng kết đánh giá.

 

Hoàng Hậu

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn