Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10

Thứ Năm, 05/10/2017 - 22:00

   Ngày 04/10/2017 Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

   Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh quý III, chương trình hoạt động quý IV năm 2017; cho ý kiến về Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

 

   Thường trực HĐND tỉnh cũng đã thảo luận và thống nhất lựa chọn nội dung tại phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh cuối năm 2017 về các đề: Tình hình quản lý, sử dụng và phân bổ thẻ khám chữa bệnh ban đầu, quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và Công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó tập trung công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.

 

Quốc Khánh

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn