Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh

Thứ Năm, 05/10/2017 - 07:25

   Thực hiện Kế hoạch giám sát số 411/KH-ĐGS ngày 21/8/2017 của Thường trực HĐND tỉnh; ngày 02/10/2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI. Trước đó, ngày 26 và ngày 27/9/2017, Đoàn giám sát đã tổ chức giám sát thực địa tại dự án khách sạn, sân Golf, Khu đô thị Liên doanh Quốc tế Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; tại dự án công viên Hồ Phai Loạn; thực địa tại suối Lao Ly và kiểm tra công tác xử lý ô nhiễm môi trường, xả thải và kè suối Lao Ly, thành phố Lạng Sơn.

 

Đồng chí Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh

 

   Qua giám sát, đồng chí Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp thu, xem xét giải quyết các kiến nghị cử tri; các kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp HĐND tỉnh là chính đáng, sát với thực tiễn; sau khi nhận được các văn bản chuyển đến UBND tỉnh đã giao các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn cơ bản thực hiện trả lời các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền được giao, kịp thời triển khai văn bản của UBND tỉnh, tập trung giải quyết nội dung theo yêu cầu; nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo quy định; trong quá trình triển khai đã có sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, các cơ quan chức năng liên quan; một số kiến nghị của cử tri kiến nghị qua nhiều kỳ họp đã được giải quyết dứt điểm, số kiến nghị đã giải trình, có phương án, kiến nghị đã trả lời xong, kiến nghị đã được tiếp thu sẽ được tiếp tục xem xét, giải quyết…

 

   Tuy nhiên, Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số điểm còn hạn chế như: Công tác phối hợp giữa các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan được giao chủ trì xem xét, giải quyết kiến nghị cử tri còn chậm, chưa cụ thể; việc chỉ đạo giải quyết từng kiến nghị cụ thể chưa quyết liệt, chưa bám sát nội dung kiến nghị, chưa đưa ra lộ trình và biện pháp giải quyết cụ thể dẫn đến việc cử tri kiến nghị nhiều lần; công tác kiểm tra, đôn đốc xem xét kiến nghị của cử tri của các cơ quan chức năng có lúc, có việc chưa được quan tâm đúng mức.

 

Hoàng Hậu

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn