Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát thực hiện cơ chế, chính sách về phát triển đường giao thông nông thôn

Thứ Ba, 26/09/2017 - 21:33

   Thực hiện Chương trình giám sát năm 2017, trong các ngày 18, 19, 21 và 25 tháng 9 năm 2017, Đoàn Giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Trưởng Ban làm trưởng đoàn, đã thực hiện chương trình giám sát tình hình, kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2013-2017 trên địa bàn huyện Bình Gia, Hữu Lũng, Đình Lập và Sở Giao thông Vận tải; tham gia cùng Đoàn Giám sát có đại diện Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Ban Dân tộc tỉnh, Thường trực HĐND các huyện Đoàn đến giám sát. 

 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Đình Lập (ảnh: Lương Linh)

 

   Đoàn giám sát đã thực hiện khảo sát thực địa tại 15 công trình, trên địa bàn 06 xã và nghe báo cáo UBND các huyện, của Sở Giao thông Vận tải và các ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự, Đoàn giám sát nhận thấy với chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm cũng như khi nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành, công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đã được chú trọng, việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn được đông đảo nhân dân hưởng ứng; hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành ngày càng hoàn thiện hơn; …

 

   Tuy nhiên, qua giám sát cũng cho thấy, quá trình triển khai thực hiện vẫn bộc lộ một số tồn tại như: hệ thống đường GTNT chưa đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực nông thôn, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới mới cứng hóa đường GTNT được 4.213km /13.405km chiếm tỷ lệ 31,4%, còn lại là đường đất (chưa được rải mặt) chiếm tỷ lệ 69,6%. Chất lượng thi công các tuyến đường giao thông nông thôn chưa cao; công tác bảo trì chưa được các địa phương coi trọng, chỉ tập trung đầu tư xây dựng đường mới nên công trình nhanh chóng xuống cấp, hiệu quả thấp. Đa số các địa phương chưa có kế hoạch tổ chức quản lý bảo trì và công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; vẫn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại nguồn vốn nhà nước.

 

   Theo quy trình giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, đánh giá về tình hình, kết quả đã đạt được; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện, qua đó xem xét đề xuất, kiến nghị các giải pháp, cơ chế nhằm tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển đường GTNT đạt hiệu quả.

 

Kim Chi

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn