Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng

Thứ Sáu, 08/09/2017 - 03:40

   Trong các ngày 06-07/9/2017, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng tại huyện Cao Lộc và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

 

Đoàn giám sát làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc

 

   Qua giám sát cho thấy, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đang quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi cho hơn 30.000 người có công. Việc thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Các chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và con của các đối tượng chính sách đều được giải quyết đúng, đủ và kịp thời, ngoài trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần còn thực hiện các chế độ chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, ưu đãi trong y tế, giáo dục đào tạo, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm,từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công.

 

    Tuy nhiên, vẫn có một số cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa thực sự nâng cao vai trò, trách nhiệm nên lúng túng trong giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung thường xuyên, nhiều văn bản thiếu tính đồng bộ nên ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Việc huy động đóng góp để thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa” còn hạn hẹp, huy động xã hội hóa chưa được nhiều. Việc giải quyết hồ sơ thờ cúng liệt sĩ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

 

   Nhân dịp này, Đoàn giám sát đã đi thăm và tặng quà 02 hộ gia đình có công với cách mạng.

 

Hồng Oanh

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn