Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri

Thứ Tư, 06/09/2017 - 02:05

   Trong các ngày 28, 29, 31/8/2017 và ngày 01/9/2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra thực địa và làm việc với một số sở, ngành, UBND huyện, UBND xã trên địa bàn tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tham gia các Đoàn giám sát có đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện nơi Đoàn đến làm việc.

 

Đoàn giám sát làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

  Đoàn giám sát đã trực tiếp kiểm tra thực địa và làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện: Bắc Sơn, Tràng Định, Văn Lãng. Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe các báo cáo về tình hình kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo, giải trình, làm rõ những vấn đề mà Đoàn giám sát quam tâm; đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trưởng Đoàn giám sát về những nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

  

   Tại các điểm Đoàn đi thực địa, sau khi xem xét thực tế, đồng chí Trưởng đoàn có ý kiến chỉ đạo trực tiếp và nhấn mạnh một số nội dung còn hạn chế như: Các kiến nghị cử tri phản ánh đúng thực tế, về lĩnh vực văn hóa, một số điểm di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng Quốc gia tại huyện Bắc Sơn chưa được khoanh vùng bảo vệ, nhiều di tích đã bị hư hại, xuống cấp nghiêm trọng (như di tích Đình Nông Lục, di tích Mỏ Nhài…), cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí đầu tư, phục vụ sửa chữa, duy tu các di tích còn hạn chế; về lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, công trình thủy lợi ngày càng xuống cấp, công tác quản lý, khai thác ở một số cơ sở chưa hợp lý, chưa có mô hình quản lý phù hợp, chất lượng nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu; về lĩnh vực tài nguyên đất, qua kiểm tra thực tế có việc giao đất quá hạn mức, các hộ dân quản lý, sử dụng đất kém hiệu quả, có tình trạng chuyển nhượng đất rừng sản xuất; công tác quản lý doanh nghiệp (Công ty thương mại Thái Nguyên) chưa chặt chẽ, sau khi đã hết thời hạn khai thác khoảng sản doanh nghiệp đã không thực hiện việc hoàn thổ lại đất cho các hộ canh tác.

 

   Thường trực HĐND tỉnh sẽ thực hiện giám sát giải quyết kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với UBND tỉnh trong tháng 10/2017.

 

Hoàng Hậu

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn