Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh

Thứ Năm, 10/08/2017 - 07:57

   Theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND tỉnh vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI. Trong năm 2018, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh sẽ thực hiện 4 nội dung hoạt động giám sát theo Điều 57 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Cụ thể, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế-xã hội, về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, về quyết toán ngân sách nhà nước và các báo cáo chuyên đề khác theo quy định của pháp luật. Xem xét việc trả lời chất vấn của người bị chất vấn tại kỳ họp. Xem xét quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chất vấn tại kỳ họp

 

   Có 14 nội dung giám sát chuyên đề, đó là giám sát tình hình chấp hành pháp luật về một số lĩnh vực trong công tác thi hành án dân sự và hình sự trên địa bàn; giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh; giám sát tình hình thực hiện, chấp hành pháp luật trong xây dựng và quản lý quy hoạch khu đô thị trên địa bàn tỉnh; giám sát tình hình thực hiện một số lĩnh vực trong nông nghiệp và nông thôn. Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Giám sát về tình hình tổ chức triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn; giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh…

 

   Theo quy trình quy định, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

 

Vương Huy

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn