Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Giấy mời Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND (ngày 10,11/8)

Thứ Tư, 02/08/2017 - 07:16

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị tấp huấn kỹ năng hoạt động

cho đại biểuHội đồng nhân dân năm 2017

  

Thực hiện Kế hoạch số 373/KH-HĐND ngày 28/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2017; cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo và thành viên các Ban của HĐND tỉnh;

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

- Phó chủ tịch HĐND các huyện, thành phố;

- Trưởng ban và Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban HĐND huyện, thành phố (Đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố Lạng Sơn mời giúp)

- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh.

2. Thời gian:  02 ngày, từ 10/8/2017 đến 11/8/2017. Khai mạc hồi 7 giờ 30 ngày 10/8/2017.

3. Địa điểm: Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, phố Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

(Mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Hoàng Bích Nhung, Phó Chánh Văn phòng, điện thoại: 0989791688)

Kính mời các đồng chí trong thành phần đến dự đầy đủ.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn