Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Thứ Năm, 27/07/2017 - 00:22

   Ngày 26/7/2017 Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đến toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú của cơ quan (Trừ các đồng chí đã dự Hội nghị quán triệt của Tỉnh ủy).

 

   Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ nhấn mạnh: việc tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị Trương ương 5 khóa XII nhằm giúp đảng viên và quần chúng ưu tú nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn, thông qua đó tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan.

 

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Bí thư Chi bộ quán triệt Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 

   Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Chi bộ đã quán triệt những nội dung cơ bản của 03 Nghị quyết Hội nghị Trương ương 5 khóa XII, bao gồm: Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

   Các đồng chí tham dự Hội nghị sẽ viết bài thu hoạch kết quả học tập các văn kiện trên.

 

Quốc Khánh

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn