Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ năm HĐND huyện Bình Gia

Thứ Hai, 17/07/2017 - 03:02

   Ngày 17/7/2017 HĐND huyện Bình Gia khai mạc kỳ họp thứ năm, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp.

 

   Báo cáo của UBND huyện tại kỳ họp cho thấy 6 tháng đầu năm 2017 tình hình kinh tế của huyện tiếp tục duy trì phát triển, các chương trình dự án đầu tư trên địa bàn được chỉ đạo tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, giải quyết.

 

   Tổng diện tích gieo trồng đạt 4.247,4 ha đạt 114,8% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó: Lúa xuân, ngô xuân đạt trên 100% kế hoạch tỉnh, huyện giao. Tổng đàn trâu bò gần đến 20.000 con, đạt 100% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ. Trồng rừng được 1.213,3 ha, đạt 186,7% kế hoạch tỉnh giao (nhân dân tự trồng cây lâm nghiệp 697,6 ha).

 

   Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 29% so với cùng kỳ. Chi ngân sách đảm bảo chi lương, chi thường xuyên khác và chi đảm bảo an sinh xã hội kịp thời, đúng quy định.

   Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản được giao 99.077 triệu đồng, huyện đã tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư xây dựng theo chỉ tiêu nguồn vốn được UBND tỉnh giao. Đôn đốc các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư đối với công trình chuyển tiếp đã có khối lượng thực hiện, đẩy nhanh tiến độ khảo sát, thiết kế, lập dự toán và hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để khởi công xây dựng công trình.

 

   Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, Bình Gia có xã Tô Hiệu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. UBND huyện đang Chỉ đạo xã Hoàng Văn Thụ hoàn thiện hồ sơ đề nghị các sở, ngành của tỉnh thẩm định các tiêu chí để trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và Phấn đấu xây dựng xã Tân Văn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, xã Vĩnh Yên (xã đặc biệt khó khăn) đạt thêm 04 tiêu chí, các xã còn lại bình quân đạt thêm từ 1 - 2 tiêu chí/xã.

 

   Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi người có công, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách (tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là Nhân dân các xã đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo, hộ cận nghèo được trợ cấp, cứu trợ kịp thời trong dịp tết năm 2017).

   Toàn huyện có 19/ 20 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS ở các xã, thị trấn. Chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân tiếp tục được quan tâm.

 

   Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm huyện cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung vào các nhiệm vụ đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ; công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư các dự án trọng điểm, xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu lực giám sát của HĐND các cấp.

   Kỳ họp dự kiến diễn tra trong 1,5 ngày và thông qua 7 nghị quyết.

 

Đặng Ân

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn