Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ Năm, 13/07/2017 - 10:14

Sáng ngày 13/7/2017, theo chương trình kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Lạng Sơn thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Theo đó, HĐND tỉnh xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

 

Tại phiên họp, sau khi nghe lãnh đạo UBND tỉnh trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn La Thông, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Hoàng Văn Tạo, nguyên Giám đốc Sở Y tế do chuyển công tác khác.

 

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

 

Tiếp đó, lãnh đạo UBND tỉnh trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả: Ông Dương Công Vĩ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trúng cử  Ủy viên UBND tỉnh với 57/57 phiếu bầu, đạt 100%; ông Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trúng cử Ủy viên UBND tỉnh với 56/57 phiếu bầu, đạt 98,2% và Ông Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc sở Y tế trúng cử Ủy viên UBND tỉnh với 56/57 phiếu bầu, đạt 98,2%.

                                                                  

Nguyễn Tuân

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn