Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Khai mạc Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ Năm, 13/07/2017 - 07:06

   Sáng ngày 13/7/2017, HĐND tỉnh khóa XVI đã khai mạc Kỳ họp thứ năm.

   Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Huy Anh, Vụ trưởng vụ Quốc hội và Địa phương, Văn phòng Chính phủ; Các đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND và đại diện cử tri các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: Nguyễn Tuân)

 

   Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, dành thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình; đồng thời, trên cơ sở thực tế của địa bàn, cơ quan, đơn vị mình, tích cực tham gia, bổ sung hoàn chỉnh các nội dung báo cáo, tờ trình được trình tại kỳ họp để HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết bảo đảm tính khả thi cao sau khi được HĐND tỉnh thông qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quan tâm, theo dõi hoạt động của kỳ họp và tiếp tục tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho HĐND tỉnh; giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn.

 

   Theo Chương trình, Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong các ngày 13 và 14/7/2017. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và các báo cáo chuyên đề khác theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo tại kỳ họp trước và các kiến nghị của cử tri gửi HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ năm; báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HHĐNDtỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh đối với UBND, UBND tỉnh. Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan. Kỳ họp sẽ thảo luận, thông qua nghị quyết  về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm, thông qua 33 nghị quyết về ngân sách và đầu tư XDCB, một số loại phí và lệ phí, về lĩnh vực kinh tế-xã hội, về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2017, về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

 

   Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung các đồng chí Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế và Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Ủy viên UBND tỉnh.

 

   Phát biểu chỉ đạo kỳ họp đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2017, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, rà soát, điều chỉnh, ban hành mới các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho phát triển sản xuất; khuyến khích, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quan tâm triển khai thực hiện tốt các chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội gắn với việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, tạo việc làm ổn định cho người nghèo, người lao động ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, khó khăn. Triển khai rộng khắp, với những hình thức thiết thực phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

 

Vương Huy

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn