Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2017

Thứ Ba, 11/07/2017 - 01:49

   Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, để chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 03/7/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra nội dung Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đến dự và chỉ đạo tại cuộc họp có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; tham dự cuộc họp còn có các đồng chí Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành có liên quan. Đồng chí Triệu Quang Huy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Đồng chí Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

   Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế về thực hiện dự toán ngân sách và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2017, ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn là 2.924,1 tỷ đồng, đạt 40,6% dự toán Trung ương giao, đạt 39,4% dự toán tỉnh giao, bằng 88,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 1.206,7 tỷ đồng, đạt 62,8% dự toán tỉnh giao, tăng 23,8% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.717,4 tỷ đồng, đạt 31,2% dự toán, bằng 73,5% so với cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn của 11 huyện, thành phố 617,5 tỷ đồng, đạt 56,4% dự toán tỉnh giao, bằng 109,7% so với cùng kỳ, trong đó huyện đạt cao nhất là Tràng Định (81,1%), Văn Lãng (65,5%).

 

   Tuy nhiên, kết quả thu ngân sách trên địa bàn nhìn chung vẫn đạt thấp, nhất là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chỉ đạt 31,2% dự toán, bằng 73,5% so với cùng kỳ năm 2016 là do số thu từ nhóm mặt hàng ô tô nhập khẩu những tháng đầu năm 2017 đạt thấp (tính đến 31/5/2017) số lượng xe ô tô nhập khẩu là 3.601 xe giảm 50,8% so với cùng kỳ 2016 ( cùng kỳ năm 2016 là 7.328 xe), giảm 446 tỷ đồng so với cùng kỳ; nguyên nhân giảm là do các doanh nghiệp đã nhập khẩu một lượng lớn nhóm mặt hàng này trong năm 2016, mặt khác do việc thực hiện quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 (Euro 04) đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới và do cơ chế chính sách mới của Trung ương đối với hàng hóa xuất nhập khẩu dẫn đến lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn giảm.

 

   Thu nội địa: vẫn có một số khoản thu đạt thấp như thu từ khu vực DNNN Trung ương chỉ đạt 35,7% dự toán, bằng 92,5% so với cùng kỳ, nguyên nhân là do các khoản thu này từ các đơn vị hạch toán phụ thuộc, nộp thuế theo phương pháp phân bổ từ tổng công ty, tập đoàn trung ương; thu lệ phí trước bạ 48,1%; thu khác ngân sách 48,3%, khoản thu này chủ yếu là thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; thu xổ số kiến thiết 39,1% dự toán.

   Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 là 4.471 tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán, tăng 30,2% so với cùng kỳ, trong đó chi cân đối ngân sách địa phương là 3.800,3 tỷ đồng, đạt 53,2% dự toán, bằng 132,9% so với cùng kỳ; chi các chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác là 670,7 tỷ đồng, đạt 55,9% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ.

   Phấn đấu tổng thu ngân sách NN trên địa bàn năm 2017 đạt 7.421,5 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 1.921,5 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.500 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 8.338 tỷ đồng, trong đó chi cân đối ngân sách địa phương là 7.139,1 tỷ đồng; chi các chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác là 1.198,9 tỷ đồng.

                                                                  

Nguyễn Tuân

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn