Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết về chính sách đối với học sinh và trường phổ thông ở xã thôn đặc biệt khó khăn

Thứ Năm, 06/07/2017 - 07:40

   Ngày 29/6/2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã họp thẩm tra nội dung Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 

 

   Theo nội dung dự thảo nghị quyết quy định đối tượng và điều kiện được hưởng chế độ hỗ trợ là các học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú. Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi. Nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá. Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực II vùng dân tộc và miền núi.

 

   Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, phải bảo đảm các điều kiện đang học tại trường trung học phổ thông hoặc cấp trung học phổ thông tại trường phổ thông có nhiều cấp học; bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi. Nhà ở xa trường khoảng cách từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn. Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá.

   Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh, ngoài các điều kiện quy định tại khoản trên còn phải là nhân khẩu trong gia đình thuộc hộ nghèo.

     

   Việc HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết trên là cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Chính phủ về giáo dục, tạo điều kiện hỗ trợ cho học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông ở vùng có điều kiện khó khăn được thụ hưởng chính sách, chế độ của Nhà nước, giảm bớt những khó khăn, có điều kiện được chăm sóc, giáo dục tốt hơn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn.

                                                                                            Vương Huy

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn