Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Giấy mời dự kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh

Thứ Hai, 26/06/2017 - 09:26

GIẤY MỜI

DỰ KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND TỈNH LẠNG SƠN

KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 

Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định triệu tập kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thời gian:  02 ngày, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 7 năm 2017.

Ngày 13/7/2017

-  7h30’: Họp phiên họp trù bị;

-  8h00': Khai mạc kỳ họp.

Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND tỉnh Lạng Sơn.

Phiên khai mạc, bế mạc được truyền hình trực tiếp, đề nghị đại biểu dự kỳ họp mặc trang phục mùa hè. 

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đón tiếp đại biểu ở xa từ 14h00', ngày 12/7/2017 tại Nhà khách A1, số 32 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn - Liên hệ với đồng chí Hoàng Văn Niệm, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Điện thoại: 0913 376 693.

Trân trọng kính mời./.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn