Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Giấy mời dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND

Thứ Hai, 19/06/2017 - 10:06

GIẤY MỜI

 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN MỜI DỰ

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;

2. Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh;

4. Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh;

5. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND-UBND huyện, thành phố;

6. Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính;

7. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

8. Lãnh đạo Văn phòng; Trưởng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên các phòng của Văn phòng HĐND tỉnh.

9. Phóng viên Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh (dự và đưa tin Hội nghị).

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Về tình hình tổ chức bộ máy và kết quả hoạt động của Thường trực HĐND  tỉnh và huyện, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; khó khăn vướng mắc; các kiến nghị đề xuất.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: từ 14h00’ ngày 23/6/2017.

2. Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND tỉnh (Tầng 2).

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời các đồng chí trong thành phần đến dự hội nghị theo thời gian và địa điểm trên.

(Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố đăng ký danh sách đại biểu tham gia hội nghị và gửi danh sách đại biểu về Văn phòng HĐND tỉnh trước ngày 19/6/2017 - Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh, điện thoại 0912263141; 0253.882 555).   

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn