Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Giấy mời dự phiên họp nghe giải trình của Thường trực HĐND tỉnh

Thứ Năm, 08/06/2017 - 09:20

GIẤY MỜI HỌP

Phiên họp nghe giải trình của Thường trực HĐND tỉnh

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-HĐND ngày 16/5/2017 về tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và  Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, giải trình các nội dung về kinh tế - xã hội năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thành phần dự họp:

- Thường trực HĐND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh.

- Phó trưởng Ban của các Ban HĐND tỉnh.

- Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

- Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; chuyên viên Phòng Tổng hợp.

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì giải trình và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh  tham gia giải trình (Mời dự buổi sáng).

-  Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì báo cáo, giải trình và đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ; UBND các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Hữu Lũng, thành phố Lạng Sơn tham gia giải trình (Mời dự buổi chiều).

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng Sơn, Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn (dự và đưa tin).

2. Thời gian: Ngày 15 tháng 6 năm 2017.

- Buổi sáng từ 08 giờ 00’ nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình;

- Buổi chiều từ 14 giờ 00’ nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải trình .

3. Địa điểm:  Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn