Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Mời họp liên tịch để dự kiến nội dung kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ Bảy, 13/05/2017 - 02:54

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổ chức họp liên tịch để dự kiến nội dung kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Thành phần:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh;

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Lãnh đạo, chuyên viên các phòng Văn phòng HĐND tỉnh.

- Lãnh đạo, chuyên viên  Phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh.

2. Thời gian:  8h00’ ngày 26/5/2017.

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 2, Trụ sở Văn phòng HĐND-UBND tỉnh.

Kính mời các đồng chí trong thành phần đến dự họp đầy đủ, đúng thời gian.

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn