Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thường trực HĐND tỉnh họp kỳ tháng 5

Thứ Bảy, 13/05/2017 - 01:39

   Ngày 05/5/2017 Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

    Thường trực HĐND tỉnh xem xét báo cáo công tác tháng 4 và một số hiệm vụ trọng tâm tháng 5. Thống nhất cho ý kiến Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh Lạng Sơn và giao bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước cho các huyện, thành phố từ nguồn thu tiền sử dụng đất và cấp quyền khai thác khoáng sản. Dự kiến phiên họp nghe giải trình về các vấn đề kinh tế xã hội vào tháng 6/2017 với hai nội dung: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; thực trạng và các giải pháp liên quan đến phát triển các hợp tác xã; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biên; tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi; đào đạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn; Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, phát huy giá trị các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh.

 

Nguyễn Đặng Ân

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn