Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Bắc Sơn: Bầu bổ sung Chủ tịch HĐND huyện

Thứ Bảy, 29/04/2017 - 03:04

   Ngày 28/4/2017, Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn đã tổ chức kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ tư) để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện và 4 ủy viên UBND huyện.

 

 

   Kết quả ông Hoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã được 100% đại biểu có mặt tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 thay cho ông Dương Xuân Huyên, Tỉnh ủy viên đã được điều động nhận công tác khác.

 

Nguyễn Đặng Ân

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn