Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, 19/04/2017 - 05:36

   Thực hiện chương trình giám sát năm 2017, trong các ngày 11, 12 và 13/4/2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề nội dung về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong các cơ quan nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 75/QĐ-HĐND và Kế hoạch số 76/KH-HĐND ngày 02/3/2017 của Ban đã ban hành. Đoàn giám sát tiến hành giám sát trực tiếp tại 03 đơn vị là UBND thành phố Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng do ông Vũ Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn, tham gia Đoàn có đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật của Sở Tư pháp và Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND thành phố Lạng Sơn. Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã được nghe các Báo cáo về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong các cơ quan nhà nước năm 2016; qua đó các thành viên của Đoàn giám sát đã nêu câu hỏi, có ý kiến đề nghị với đơn vị chịu sự giám sát; trên cơ sở đó, đơn vị chịu sự giám sát báo cáo, giải trình, làm rõ những vấn đề mà Đoàn giám sát qua tâm. 

  

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại Sở Xây dựng

 

   Kết luận tại các buổi làm việc, Trưởng Đoàn giám sát đã ghi nhận công tác xây dựng báo cáo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố đảm bảo thời gian theo yêu cầu, cử thành phần dự và giải trình đầy đủ những vấn đề Đoàn giám sát quan tâm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành tập trung, chỉ đạo; tình hình chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân được nâng lên; công tác kiểm tra, thanh tra duy trì thường xuyên; kết quả xử lý hành chính trên từng lĩnh vực đảm bảo đúng thẩm quyền, theo quy định của pháp luật; cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành liên quan đến các lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: Một số văn bản hướng dẫn chưa cụ thể, khó áp dụng; công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao; công tác quản lý nhà nước các cấp, các ngành trong công tác xử lý vi phạm hành chính theo lĩnh vực còn hạn chế; việc xử lý vi phạm hành chính chưa tương xứng với thực tế; công trình xây dựng trái phép, việc san đất, sử dụng đất sai mục đích, việc lấn chiếm, vỉa hè lòng đường, công tác quản lý khoáng sản chưa kiểm soát được…

   

   Để triển khai, tổ chức thực hiện về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong các cơ quan nhà nước trong thời gian tới các cấp, các ngành cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, bằng việc ban hành các văn bản chỉ đạo, xử lý, tập trung lĩnh vực bức xúc của người dân; tăng cương công tác thanh tra, kiểm tra; việc sắp xếp bố trí cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính đảm bảo; đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp chính quyền cơ sở, các đơn vị có liên quan; mở và tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu về công tác xử lý vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính chuyên ngành trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; trong lĩnh vực thuế; trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản.

 

Hoàng Thị Hậu

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn