Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp phiên tháng 4 năm 2017

Thứ Bảy, 08/04/2017 - 01:15

   Ngày 07/4/2017 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp kỳ tháng 4 năm 2017. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

 

   Thường trực Hội đồng nhân tỉnh đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quý I, triển khai công tác Quý II năm 2017; thông báo ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; cho ý kiến về kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước và sau kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh và một số nội dung khác.

  

Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

 

   Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị trong các báo cáo thường kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh phải đánh giá tổng quan, toàn diện hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh. Về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: đề nghị tại các kỳ tiếp xúc cử tri mời thêm thành phần cử tri là người không giữ các chức danh ở thôn, khối phố, xã, phường, thị trấn; khuyến khích đại biểu HĐND tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri trực tiếp theo quy định của pháp luật. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát hệ thống các nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp giữa năm 2017 của HĐND tỉnh, nếu có thể thì tổng hợp thành tờ trình chung để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến; đề nghị các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh cùng tham gia vào quá trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh từ khi xây dựng dự thảo để tạo sự thống nhất ngay từ đầu.

 

Quốc Khánh

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn