Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Giấy mời họp Thường trực HĐND tỉnh kỳ tháng 4 (ngày 07/4)

Thứ Hai, 03/04/2017 - 10:14

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 4 triển khai kế hoạch giám sát và kế hoạch tiếp xúc cử tri năm 2017; triển khai công tác quý II năm 2017; cho ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND – UBND – Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn và một số nội dung khác:

1. Thành phần:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;

- Các Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng các phòng; chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh.

2. Thời gian:  Từ 8h 00 ngày 07/4/2017.

3. Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến 2, Văn phòng HĐND tỉnh.

Trân trọng kính mời các đồng chí trong thành phần đến dự họp.

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn