Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thường trực HĐND tỉnh họp cho ý kiến về phân bổ các nguồn vốn

Thứ Hai, 13/03/2017 - 03:20

   Ngày 03/3/2017, Thường trực HĐND tỉnh đã họp và thảo luận Tờ trình của UBND tỉnh về phân bổ vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và việc giao dự toán bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016. Tham dự phiên họp có Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

   Qua xem xét thảo luận, Thường trực HĐND tỉnh nhất trí với các nội dung tại Tờ trình của UBND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét việc điều chỉnh phân bổ vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cho 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới cần ưu tiên bố trí vốn cho các xã đã đạt chuẩn NTM khi đã xác định được các mô hình, dự án phát triển sản xuất cụ thể, có tính nổi bật, hiệu quả kinh tế, cần bổ sung nguồn vốn để mở rộng và nhân rộng. Số vốn còn lại bố trí tăng thêm cho các xã phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2017 và 05 xã đặc biệt khó khăn. Đối với nguồn vốn 6.080 triệu đồng, đề nghị Văn phòng điều phối XDNTM và Chi cục PTNT phân bổ trực tiếp cho các huyện khi đã xác định được mô hình, dự án triển khai cụ thể để tạo sự chủ động ngay từ đầu.

 

  Cũng tại cuộc họp này, Thường trực HĐND tỉnh còn xem xét, cho ý kiến về việc giao dự toán bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016.

 

Vương Huy

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn