Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khảo sát tại Lạng Sơn

Thứ Hai, 13/03/2017 - 00:57

   Trong hai ngày 06 và 07/3/2017, Đoàn khảo sát của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội do ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng Đoàn đã làm việc với sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, sở Y tế Lạng Sơn về tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn tỉnh năm 2016. Đoàn cũng tiến hành khảo sát tại Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

 

   Về việc chấp hành các quy định của Luật BHXH, năm 2016 các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh cơ bản chấp hành các quy định về pháp luật BHXH (tính đến 31/12/2016 tỉnh Lạng Sơn có 2.300 doanh nghiệp, trong đó 22 doanh nghiệp có vốn nhà nước, 24 doanh nghiệp FDI và 2.254 doanh nghiệp tư nhân; 114 Hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh). Các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động trên địa bàn; không phát sinh trình trạng tranh chấp lao động, đình công, không có tình trạng nợ lương, không có lao động bị sa thải, thu nhập bình quân tương đối ổn định; số lao động tham gia BHXH năm 2016 tăng 2.894 người (6,0%) so với năm 2015…Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về BHXH được quan tâm, trong năm sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã thanh tra 15 doanh nghiệp, xử phạt 03 doanh nhgiệp với số tiền 16.000.000 đồng. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng nhiều doanh nghiệp chưa tham gia đầy đủ, kịp thời BHXH cho người lao động, mức trích đóng thấp hơn so với thu nhập thực tế của người lao động; có doanh nghiệp không tham gia BHXH cho người lao động. Tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN còn ở mức cao, trong đó tình trạng nợ BHXH tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp (tổng số nợ BHXH trên 21 tỷ đồng).

 

   Về tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, năm 2016 Lạng Sơn đã có 706.239/762.368 người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), đạt độ bao phủ y tế 92,65% so với tổng dân số, cao hơn 3,4% so với chỉ tiêu được giao; ký hợp đồng 234 cơ sở y tế. Quyền lợi của người có thẻ BHYT được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi nhất. Việc cải cách thủ tục hành chính được quan tâm, hạn chế tối đa tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế. Tỉnh đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh (KCB) BHYT (đạt 100%), 234/234 cơ sở khám chữa bệnh đã kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống thông tin giám định BHYT. Tuy nhiên, việc thực hiện Luật BHYT cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác KCB BHYT; quản lý đối tượng tham gia BHYT; thực hiện quy định thông tuyến KCB BHYT; ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB BHYT; quy định tên dịch vụ kỹ thuật theo danh mục phê duyệt không đồng bộ với danh mục quy định giá nên việc thanh toán BHYT đối với cơ sở KCB và cơ quan BHYT còn khó khăn…

 

   Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) cấp tỉnh, thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo PCTHTL trên địa bàn 11 huyện, thành phố; xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp tình hình thực tiễn; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác PCTHTL tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc thực thi Luật PCTHT.

 

  Tại các buổi làm việc, đại diện sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, sở Y tế đã giải trình những ý kiến của các thành viên Đoàn khảo sát về một số vấn đề: tình hình nợ đọng BHXH tại các doanh nghiệp, công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm; công tác khởi kiện đối với doanh nghiệp nợ BHXH; việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH; quản lý đối tượng tham gia BHYT; công tác KCB BHYT; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB BHYT; công tác xã hội hóa đối với việc phát triển các dịch vụ kỹ thuật nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi cho người có thẻ BHYT; những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật PCTHTL…

 

   Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã ghi nhận những nỗ lực của các ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, đồng thời yêu cầu các ngành trong thời gian tới cần quan tâm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, trong đó cần thay đổi cách thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp nhằm làm chuyển biến nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động; mở rộng đối tượng tham gia BHXH; tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra để có biện pháp xử lý các đơn vị không thực hiện tham gia BHXH cho người lao động, vấn đề nợ đọng BHXH kéo dài tại các doanh nghiệp; giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật BHXH, BHYT; đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; quan tâm thực hiện BHYT hộ gia đình…Thực hiện tốt Luật PCTHTL trên cơ sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của Luật, bố trí kinh phí, sử dụng quỹ PCTHTL hiệu quả, phối hợp làm tốt công tác phòng chống buôn bán thuốc lá nhập lậu trên địa bàn tỉnh…

 

   Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của tỉnh với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy định phù hợp với thực tiễn.

 

                                                                             Hoàng Thị Kim Vân

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn