Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2017

Thứ Tư, 08/03/2017 - 02:02

   Ngày 03/3/2017 Thường trực HĐND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 3. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

   Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo hoạt động của HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017; Kế hoạch thực hiện chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2017; cho ý kiến về triển khai Lịch kiểm tra, giám sát của các Ban HĐND tỉnh tháng 3 năm 2017.

 

   Để triển khai kịp thời, hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát trong năm 2017 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, không chồng chéo, chú trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chú trọng công tác phối hợp, theo dõi, giám sát kết luận sau giám sát.

 

Vương Huy

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn