Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định đề án

Thứ Hai, 20/02/2017 - 00:16

   Ngày 16/02/2017 Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm định 2 đề án của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh: Đề án “Chính sách tuyển dụng, bố trí việc làm cho người dân tộc thiểu số ít người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đã tốt nghiệp các trường trung học chuyên nghiệp trở lên”; và dự thảo Đề án “Tăng cường cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh”.

   Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo, đồng chí Tô Hùng Khoa, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe cơ quan soạn thảo trình bày đề án và ý kiến của các ngành tham gia, Đảng đoàn HĐND tỉnh thống nhất việc ban hành 02 đề án nêu trên là cần thiết với thực tiễn hiện nay của tỉnh, đề nghị xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.

 

Nguyễn Đặng Ân

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn