Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2016

Thứ Tư, 18/01/2017 - 07:07

   Ngày 13/01/2017, Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2016. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh và toàn thể công chức, người lao động cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh.

 

   Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Văn phòng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2016, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016, nhiệm vụ năm 2017; thông qua bản sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017; Báo cáo công tác tài chính năm 2016 và dự toán kinh phí năm 2017 của Văn phòng....Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, phát biểu, đánh giá những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua trên một số lĩnh vực trọng yếu của cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh, cũng như một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

 

 

Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

   Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã biểu dương thành tích của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng trong năm 2016, đã đoàn kết, nổ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thực hết tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh; đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng trong năm 2017 tiếp tục bám sát các quy định của Luật, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện tốt vai trò trách nhiệm trong tham mưu, giúp việc cho HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh; đoàn kết, nỗ lực thực hiện một số giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành tốt công tác xây dựng cơ quan vững mạnh và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017 mà Hội nghị đã đề ra.

 

   Với những kết quả đã đạt được trong năm 2016, Văn phòng HĐND tỉnh công nhận 03 cán bộ, công chức Văn phòng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 10 cá nhân được Chánh Văn phòng tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công nhận 02 tập thể phòng và 31 cán bộ công chức, người lao động Văn phòng đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

   Kết thúc Hội nghị, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 và bản Phát động Phong trào thi đua năm 2017.

 

Vương Huy

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn