Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh năm 2016

Thứ Ba, 17/01/2017 - 09:02

   Ngày 13/01/2017 Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh.

 

 

   Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ năm 2016, HĐND tỉnh đã bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các quy định của pháp luật, triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định; thực hiện tốt chức năng thay mặt cử tri quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; các hoạt động của HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND được triển khai thực hiện sát tình hình, đảm bảo hiệu quả; vai trò của Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND được khẳng định.  HĐND tỉnh cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tổ chức các kỳ họp HĐND đảm bảo đúng luật định và phù hợp với tình hình thực tế.

 

   Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND tỉnh tổ chức 04 kỳ họp, trong đó 02 kỳ họp làm công tác tổ chức; đã thông qua 64 nghị quyết, trong có 39 nghị quyết về lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, 25 nghị quyết về công tác tổ chức; quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu thực tế và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Hoạt động giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm được đại biểu và cử tri quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các đại biểu HĐND thảo luận phát biểu về công tác phối hợp giữa các cơ quan của HĐND với các sở ban ngành, công tác tiếp xúc cử tri và hoạt động của đại biểu và Tổ đại biểu.

 

Nguyễn Đặng Ân

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn