Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Đánh giá tổ chức Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh

Thứ Năm, 12/01/2017 - 00:12

   Chiều ngày 06/01/2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tháng 01/2017 và đánh giá công tác tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

   Các đại biểu đều nhất trí cho rằng kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc, các phiên họp diễn ra đảm bảo khoa học, đúng quy định. Nội dung thảo luận, các văn bản trình bày được chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, đúng trọng tâm, toàn diện. UBND tỉnh và cơ quan hữu quan của tỉnh thể hiện trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Phần thảo luận và thông qua các nghị quyết tại Hội trường được truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát...

 

   Tuy nhiên, trong công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp vẫn còn có một số hạn chế, đó là một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh chưa chuẩn bị kịp thời, đầy đủ hồ sơ kèm theo. Có nội dung trình, gửi thẩm tra rất muộn, ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra các Ban HĐND tỉnh. Số lượng ý kiến chất vấn còn ít, việc chuẩn bị báo cáo trả lời chất vấn và giải trình tại kỳ họp chưa đảm bảo chất lượng, một số báo cáo giải trình còn dài chưa đi vào trọng tâm; ý kiến, kiến nghị của các Ban chậm được xử lý, giải trình. Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan với các Ban HĐND chưa nhịp nhàng đồng bộ; sự phối hợp của các Ban, Văn phòng HĐND trong chuẩn bị tham mưu, đề xuất một số nội dung còn bị động.

 

   Để khắc phục những hạn chế trên, đồng chí Tô Hùng Khoa yêu cầu các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc chuẩn bị nội dung, tài liệu tổ chức các cuộc họp, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, các kỳ họp của HĐND năm 2017 đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả. Trong quá trình tổ chức, triển khai phải liên tục, thường xuyên duy trì chế độ, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về tiến độ triển khai công việc để có giải pháp xử lý tháo gỡ kịp thời. Cũng tại Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến chỉ đạo về công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị tổng kết HĐND tỉnh năm 2016 và một số nhiệm vụ khác.

 

Vương Huy

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn