Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn

Thứ Năm, 05/01/2017 - 06:36

   Ngày 04/01/2017 các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Bắc Sơn đã tiếp xúc cử tri xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh và kỳ họp thứ ba, HĐND huyện.

 

   Sau khi nghe các đại biểu báo cáo kết quả kỳ họp, cử tri đã phát biểu bày tỏ sự đồng tình với các Nghị quyết của HĐND tỉnh và huyện, đồng thời kiến nghị một số vấn đề như tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông thôn mới, tạo đầu ra cho nông sản, nhất là mặt hàng lợn thịt; tăng cường đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất, các công trình thủy lợi. C tri cũng phản ảnh tình trạng tai nạn giao thông phức tạp, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về thuế chưa tốt, việc thu phí đổi giấy phép lái xe còn cao, việc bắt buộc đổi chưa hợp lòng dân.

  

   Các đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã gii thích, trả lời cử tri và tiếp thu các ý kiến để chuyển đến các cơ quan chức năng.

 

Nguyễn Đặng Ân

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn