Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

HĐND huyện Bắc Sơn họp kỳ cuối năm

Thứ Ba, 20/12/2016 - 01:12

   Ngày 19/12/2016, HĐND huyện Bắc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ Ba. Dự kỳ họp có đồng chí Dương Xuân Hoà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Nguyễn Công Trưởng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Bắc Sơn.

   Năm 2016 huyện bắc Sơn có 25/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt, tổng giá trị sản xuất các ngành ước tăng 8,2%, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 27 triệu đồng/ người/năm. Năm 2017 huyện phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu tăng từ 8% trở lên. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 680 tỷ đồng, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quan đầu người đạt từ 31 triệu đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 18,2 tỷ đồng. Huyện cũng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ gắn với các giải pháp cụ thể về kinh tế; các lĩnh vực xã hội; tài nguyên môi trường; quốc phòng an ninh và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

 

   Phát biểu chỉ đạo kỳ họp đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các kết quả mà huyện đã đạt được, đồng thời yêu cầu năm 2017 huyện Bắc Sơn cần quán triệt và triển khai kịp thời thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo động lực tăng thu, tập trung phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển sản xuất; tăng cường nguồn lực xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng thủy lợi; quan tâm phát triển Văn hoá xã hội nhất là an sinh xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững, gắn phát triển văn hoá xã hội với phát triển du lịch. Đồng chí cũng yêu cầu HĐND huyện tập trung giám sát, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử.

   Kỳ họp sẽ thông qua 4 nghị quyết và bế mạc ngày 20/12/2016.

 

Nguyễn Đặng Ân

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn