Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng khai mạc kỳ họp thứ Ba

Thứ Năm, 15/12/2016 - 08:26

   Ngày 15/12/2016, HĐND huyện Văn Lãng khóa XIX khai mạc kỳ họp thứ Ba. Đại diện Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Văn Lãng tham dự kỳ họp. Báo cáo của UBND huyện tại kỳ họp nêu rõ năm 2016 các chỉ tiêu cơ bản đều tăng; cơ cấu kinh tế: nông lâm nghiệp chiếm 37,5%, công nghiệp xây dựng chiếm 26,45%, dịch vụ chiếm 36,05%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 19,7 triệu đồng. Thu chi ngân sách đều vượt dự toán được giao.

 

 

   Năm 2017, huyện Văn Lãng đề ra 13 nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế xã hội trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu nội ngành theo hướng sản xuất hàng hóa gắn sản xuất với tiêu thụ. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn, đồng thời đề ra 5 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Kỳ họp sẽ thông qua 7 nghị quyết trong đó có Nghị quyết chuyên đề về Đề án phát triển giao thông nông thôn Văn Lãng giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết về Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2017 và những năm tiếp theo. Kỳ họp tiến hành trong hai ngày và bế mạc vào ngày 16/12/2016./.

 

Nguyễn Đặng Ân

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn