Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Giấy mời kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ Ba, 22/11/2016 - 03:08

GIẤY MỜI

DỰ KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH LẠNG SƠN

KHOÁ XVI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 

Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định triệu tập kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Thời gian:  03 ngày, từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2016.

    Ngày 07/12/2016

    -  7h30’:  Họp phiên họp trù bị;

    -  8h00': Khai mạc kỳ họp.

 

Địa điểm: Hội trường Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Trang phục của đại biểu tại phiên khai mạc và bế mạc: Nam: comple, thắt cà vạt; Nữ: áo dài truyền thống; khuyến khích trang phục dân tộc, trang phục ngành.

 

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đón tiếp đại biểu ở xa từ 14h00', ngày 06/12/2016 tại Nhà khách A1, số 32 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Liên hệ với đồng chí Hoàng Văn Niệm, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Điện thoại: 0913 376 693.

 

Trân trọng kính mời./.

 

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn