Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Giấy mời dự kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh (ngày 05/9/2016)

Thứ Tư, 31/08/2016 - 02:01

GIẤY MỜI

DỰ KỲ HỌP THỨ BA (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) HĐND TỈNH LẠNG SƠN

KHOÁ XVI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định triệu tập kỳ họp thứ ba (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Thời gian:  Khai mạc hồi 15 giờ 00, ngày 05 tháng 9 năm 2016.

Địa điểm: Hội trường Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Đại biểu ở xa có nhu cầu nghỉ tại Nhà khách A1  xin liên hệ với Văn phòng qua đồng chí Hoàng Văn Niệm – Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị; Điện thoại: 0913 376 693.

Trân trọng kính mời./.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn