Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021

Thứ Tư, 22/06/2016 - 02:08

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021, trong thời gian 01 ngày, vào ngày 30/6/2016.

Phiên trù bị bắt đầu vào lúc 8h15', ngày 30/6/2016.

Phiên khai mạc từ 9h00', ngày 30/6/2016.

Địa điểm: Tại Hội trường Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghiên cứu, xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung sau:

 

I. KỲ HỌP SẼ NGHE, NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo của của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Báo cáo của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn xác nhận tư cách đại biểu của những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021.

3. Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND.

 

II. BẦU CÁC CHỨC DANH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân tỉnh

2. Bầu các chức danh của Ủy ban nhân dân tỉnh

3. Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh

4. Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.

 

 

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn