Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Giấy mời dự kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021

Thứ Hai, 13/06/2016 - 03:48

GIẤY MỜI

DỰ KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH LẠNG SƠN

KHOÁ XVI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Thời gian:  01 ngày, ngày 30 tháng 6 năm 2016.

*  8h00':  Đại biểu tập trung nhận tài liệu;

* 8h15’: - Họp phiên họp trù bị;

* 9 h00': Khai mạc kỳ họp.

Địa điểm: Hội trường Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

(Trang phục của đại biểu: Nam: comple, thắt cà vạt; Nữ: áo dài truyền thống; khuyến khích trang phục dân tộc, trang phục ngành).

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đón tiếp đại biểu ở xa từ 14h00', ngày 29/6/2016 tại Nhà khách A1, số 32 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Trân trọng kính mời.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn