Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIII

Thứ Sáu, 11/03/2016 - 01:28

BÁO CÁO

Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIII

 

Căn cứ luật Tổ chức Quốc hội; Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội- Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội,

 

Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với các tổ chức đoàn thể, các tổ chức hội của tỉnh; sở Y tế, Giáo dục vào Đào tạo. Tại các hội nghị, các đại biểu Quốc hội của tỉnh đã thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khoá XIII; tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Nhà nước; các ý kiến, kiến nghị về nhiều lĩnh vực khác nhau, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn tổng hợp như sau:

 

1. Về cơ chế, chính sách

Cử tri đề nghị Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cần có quy định bổ sung thêm các đối tượng ở thôn, khối phố và thống nhất thực hiện các chế độ chính sách đối với các đối tượng không chuyên trách trên cả nước.

Cử tri đề nghị đối với Quyết định 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 06 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ lãnh đạo chuyên trách tại các Hội, cần bổ sung thêm các đối tượng là cán bộ không nghỉ hưu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày  21  tháng 4  năm 2010 của Chính phủ  Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội cũng được hưởng chế độ thù lao, vì hiện nay ở các tổ chức hội ở địa phương những đối tượng này chưa được hưởng chế độ thù lao.

Cử tri phản ánh hiện nay việc giám định đối với các trường hợp bị nhiễm chất độc da cam rườm rà. Việc căn cứ vào 17 loại bệnh tật, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin để công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là chưa phù hợp.

Cử tri đề nghị rà soát những vùng nước ta bị nhiễm chất độc hóa học và sớm công nhận những người đã tham gia hoạt động kháng chiến ở những vùng đó được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Cử tri đề nghị đối tượng học nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đối với Nam là từ 16 – 65 tuổi, Nữ từ 16 – 60 tuổi (theo quy định hiện nay Nam 16 – 60 tuổi, Nữ 16 – 55 tuổi) vì hiện nay lao động ở nông thôn muốn học nghề để ứng dụng vào quá trình lao động sản xuất. Tại mục III, khoản 1 cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt số lần nông dân tham gia học nghề.

Cử tri phản ánh hiện nay việc hỗ trợ các cơ chế chính sách cho nông dân sản xuất còn thiếu, cử tri đề nghị tạo điều kiện hơn nữa về giống cây trồng vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở các lớp dạy nghề cho nông dân.

Cử tri đề nghị tăng chỉ tiêu đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ đại học, có cơ chế chính sách tuyển dụng cho các tỉnh miền núi, các tỉnh khó khăn. Đầu tư cở sở vật chất cho công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm, hệ thống y tế dự phòng cấp tỉnh, huyện.

Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và bổ sung các chính sách cho các giai đoạn tiếp theo; giao bổ sung biên chế giáo viên theo thực tế phát triển cấp học và thực hiện tuyển dụng giáo viên mầm non vào biên chế nhà nước trong chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2016 – 2025.

Cử tri kiến nghị quan tâm xây dựng đề án bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Cử tri kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành liên quan nghiên cứu chế độ thâm niên nghề đối với công chức quản lý thị trường.

 

2. Các vấn đề khác

Cử tri đề nghị đầu tư trang bị, phương tiện phục vụ công tác phù hợp với đặc thù của ngành quản lý thị trường.

Đề nghị quan tâm bố trí vốn từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng như: Giao thông, giải phóng mặt bằng, hạ tầng các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Đề nghị các Bộ, ngành trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn để thúc đẩy trao đổi, vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Cử tri đề nghị Chính phủ phê duyệt đề án Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc trong đó có khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Bằng Tường (Trung Quốc).

Đối với thành phần, cơ cấu số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cử tri đề nghị có định hướng trước về cơ cấu để tránh bị động và có thời gian để đào tạo bồi dưỡng các ứng viên là đại biểu, tránh tình trạng một số ứng viên đại biểu khi giới thiệu không đạt yêu cầu.

Cử tri đề nghị tiếp tục cải tiến phương thức tổ chức hoạt động giám sát, đẩy mạnh các hình thức giám sát trực tiếp tại cơ sở. Nâng cao chất lượng của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đặc biệt là việc chất vấn giữa hai kỳ họp. Đây là yêu cầu bức xúc nhằm tăng cường hiệu lực giám sát của Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Nâng cao chất lượng các kiến nghị sau giám sát và thực hiện giám sát lại vấn đề đã kiến nghị của các cuộc giám sát trước.

Cử tri đề nghị cần xác lập cơ chế giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri cụ thể, rõ ràng hơn; hướng dẫn cụ thể về thời gian các cơ quan hữu quan phải trả lời kiến nghị cử tri, do hiện nay việc trả lời còn chậm, nhiều vấn đề được tập hợp và phản ánh tại kỳ họp Quốc hội, nhưng đến kỳ họp sau mới có văn bản trả lời.

Trên đây là tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIII của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn.

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn